Μαθήματα Σχεδίου, Η/Υ

Μαθήματα Σχεδίου, Portfolio, Η/Υ

Ιδιαίτερα μαθήματα Ελευθέρου και Γραμμικού σχεδίου σε μαθητές για προετοιμασία Πανελλαδικών εξετάσεων, δημιουργία Portfolio για υποψήφιους φοιτητές στο εξωτερικό.

Επίσης μαθήματα σχεδιαστικών προγραμμάτων, autoCAD, SketchUp, Photoshop.