Κατοικίες, Λευκάδα

Κατασκευή δυο υπόγειων κατοικιών με έμφαση στη διάχυση του φωτισμού. Επίσης δόθηκε προσοχή στην τέλεια εκμετάλλευση του χώρου. Το καθένα απέκτησε τη δική του χρωματική ταυτότητα.

Write the message