ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Ελεύθερο απαιτεί παρατηρητικότητα, ευχέρεια στο μολύβι, φωτογραφική μνήμη, 2χρονη προετοιμασία.
Στόχος είναι να αποτυπωθεί το θέμα με τις σωστές αναλογίες, τονικές διαβαθμίσεις, να δοθεί μια ΄΄προσωπική΄΄ σφραγίδα.
Το ταλέντο βοηθάει πολύ, όμως μόνο του δεν αρκεί καθόλου.
Οι εξατομικευμένες τεχνικές, η μεθοδολογία και η αφοσίωση εγγυώνται την επίτευξη του στόχου σας.