ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Γραμμικό απαιτεί υψηλή συγκέντρωση, ακρίβεια, ευχέρεια στα μαθηματικά, τουλάχιστον 1 χρόνο προετοιμασία.
Στόχος είναι η ακριβής, καθαρή απεικόνιση των σχεδίων σε μάχη με τον χρόνο.
Δεν απαιτεί ταλέντο αλλά θέλει απόλυτη συνέπεια στις τεχνικές, τη μεθοδολογία, τη μελέτη και χρόνο προετοιμασίας ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.