Βιοκλιματικό διαμέρισμα

Αποπεράτωση ημιυπογείου διαμερίσματος Βιοκλιματικής κατασκευής.

Δεδομένου ότι το μισό διαμέρισμα βρίσκεται εντός της γης, έπρεπε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα. Αυτά ήταν: υγρασία εδάφους, ραδόνιο εδάφους (τοξικό), φυσικού αερισμού, έλειψη φυσικού φωτός και ηλίασης, θορύβου στις αποχετεύσεις, κρύου περιβάλλοντος.

Στη σχεδίαση μελετήθηκαν όλοι οι ανωτέρω παράγοντες και αντιμετωπίστηκαν με φυσικά υλικά ή έξυπνες οικονομικές λύσεις που υπάρχουν χρόνια ή με νέα τεχνολογικά προϊόντα. Περισσότερα για το πως επισκεφτείτε το ανάλογο άρθρο εδώ ή το γραφείο.

Write the message