Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Κατασκευή Αρχιτεκτονικού Γραφείου με έμφαση στη φιλοπεριβαντολογική κατασκευή.

Επιλέχθηκε συνδυασμός ανοιχτών γήινων χρωμάτων, χρήση ξύλου φυσικής όψης και στολισμός από φυτά.

Έμφαση της ”ιδέας” η κατασκευή σε κλίμακα 1:5 ενός προτύπου βιοκλιματικού σπιτιού στην είσοδο και απένατι απ’ το χώρο αναμονής. Έτσι επεξηγείται ευκολονόητα ο κεντρικός στόχος του Αρχιτέκτονα.

Write the message